Ми радимо Пн - Пт з 800 до 1600

Контакт

menu

Політика конфіденційності

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ UA.IVEL.PL


ЗМІСТ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2. ПІДСТАВА ОБРОБКИ ДАНИХ
3. МЕТА, ПІДСТАВА, ПЕРІОД ТА ОБСЯГ ОБРОБКИ ДАНИХ В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ
4. ОДЕРЖУВАЧІ ДАНИХ В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ
5. ПРОФІЛЮВАННЯ В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ
6. ПРАВА СУБ'ЄКТА ДАНИХ
7. ФАЙЛИ COOKIE В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ, ДАНІ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ТА АНАЛІТИКА
8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1 Дана політика конфіденційності інтернет-магазину носить виключно інформаційний характер, що означає, що вона не є джерелом зобов'язань для Одержувачів послуг або Клієнтів інтернет-магазину. Політика конфіденційності в першу чергу містить правила обробки персональних даних Адміністратором в Інтернет-магазині, в тому числі підстави, цілі та обсяги обробки персональних даних та права суб'єктів персональних даних, а також інформацію про використання файлів "cookie" та аналітичних інструментів в Інтернет-магазині.
1.2 Адміністратором персональних даних, зібраних за допомогою Інтернет-магазину, є компанія IVEL ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA з місцезнаходженням у Ченстохові (юридична адреса та адреса для доставки: Ks. Brzóski 5, 42-202 Częstochowa), внесена до Реєстру підприємців Національного судового реєстру під номером KRS 0000465064; судовий орган, в якому зберігається документація компанії: Окружний суд в Ченстохові, XVII Господарський відділ Національного судового реєстру, NIP 9492194545, REGON 24328196000000, адреса електронної пошти: ivel@ivel.pl, номер телефону: +48343411709 - надалі "Адміністратор", який одночасно є Постачальником послуг Інтернет-магазину та Продавцем.
1.3 Контактні дані відповідального за захист даних, призначеного Адміністратором: Павел Мінкіна, номер телефону: 690 509 533.
1.4 Персональні дані в Інтернет-магазині обробляються Адміністратором відповідно до чинного законодавства, зокрема відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних і про вільне переміщення таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) - далі іменований "RODO" або "Регламент RODO". Офіційний текст Регламенту RODO: http: //eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
1.5 Використання Інтернет-магазину, включаючи здійснення покупок, є добровільним. Так само добровільним є пов'язане з цим надання персональних даних Покупцем або Клієнтом за допомогою Інтернет-магазину, за винятком двох винятків (1) укладення договорів з Адміністратором - ненадання у випадках і в обсязі, зазначених на сайті Інтернет-магазину і в Регламенті Інтернет-магазину та цій політиці конфіденційності, персональних даних, необхідних для укладення та виконання Договору купівлі-продажу або договору про надання електронних послуг з Адміністратором, тягне за собою неможливість укладення такого договору. Надання персональних даних у такому випадку є договірною вимогою, і якщо суб'єкт даних бажає укласти відповідний договір з Адміністратором, він зобов'язаний надати необхідні дані. Обсяг даних, необхідних для укладення договору, щоразу заздалегідь вказується на веб-сайті Інтернет-магазину та в Умовах користування Інтернет-магазином; (2) законні обов'язки Адміністратора - надання персональних даних є законною вимогою, що випливає із загальноприйнятих законів, які покладають на Адміністратора обов'язок обробляти персональні дані (наприклад, обробка даних для цілей оподаткування або бухгалтерського обліку), і ненадання таких даних унеможливить виконання Адміністратором цих обов'язків.
1.6 Адміністратор повинен особливо дбати про захист інтересів осіб, чиї персональні дані він/вона обробляє, і, зокрема, повинен нести відповідальність і забезпечувати, щоб дані, які він/вона збирає, були (1) оброблялися на законних підставах; (2) збиралися для визначених, законних цілей і не підлягали подальшій обробці, несумісній з цими цілями; (3) були по суті правильними та адекватними по відношенню до цілей, для яких вони обробляються; (4) зберігатися у формі, яка дозволяє ідентифікувати суб'єктів даних не довше, ніж це необхідно для досягнення мети обробки; та (5) оброблятися у спосіб, який забезпечує належну безпеку персональних даних, включаючи захист від несанкціонованої або незаконної обробки та від випадкової втрати, знищення або пошкодження, за допомогою відповідних технічних або організаційних заходів.
1.7 Беручи до уваги характер, обсяг, контекст і цілі обробки, а також ризик втручання в права і свободи фізичних осіб з різною ймовірністю і серйозністю, Контролер повинен впровадити відповідні технічні та організаційні заходи для забезпечення того, щоб обробка здійснювалася відповідно до цього Регламенту, і бути в змозі продемонструвати це. Ці заходи повинні переглядатися та оновлюватися за необхідності. Адміністратор застосовує технічні заходи для запобігання отриманню та зміні неуповноваженими особами персональних даних, переданих в електронному вигляді.
1.8 Всі слова, вирази та абревіатури, що зустрічаються в цій політиці конфіденційності і починаються з великої літери (наприклад, Продавець, Інтернет-магазин, Електронний сервіс), слід розуміти відповідно до їх визначення, що міститься в Правилах та положеннях Інтернет-магазину, доступних на сторінках Інтернет-магазину.


2. ПІДСТАВА ОБРОБКИ ДАНИХ


2.1 Контролер має право обробляти персональні дані у випадках, коли і в тому обсязі, в якому виконується хоча б одна з наступних умов (1) суб'єкт даних надав свою згоду на обробку своїх персональних даних для однієї або декількох зазначених цілей; (2) обробка необхідна для виконання договору, стороною якого є суб'єкт даних, або для вжиття заходів на вимогу суб'єкта даних до укладення договору; (3) обробка необхідна для дотримання правового зобов'язання, покладеного на Контролера; або (4) обробка необхідна для цілей законних інтересів, переслідуваних Контролером або третьою стороною, за винятком випадків, коли такі інтереси переважають над інтересами або основними правами і свободами суб'єкта даних, які вимагають захисту персональних даних, зокрема, коли суб'єктом даних є дитина.
2.2 Обробка персональних даних Контролером в кожному випадку вимагає наявності хоча б однієї з підстав, зазначених у п. 2.1 Політики конфіденційності. Конкретні підстави для обробки Адміністратором персональних даних Одержувачів послуг і Покупців Інтернет-магазину вказані в наступному розділі політики конфіденційності - стосовно до зазначеної мети обробки персональних даних Адміністратором.


3. МЕТА, ПІДСТАВА, СТРОК ТА ОБСЯГ ОБРОБКИ ДАНИХ В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ


3.1 У кожному конкретному випадку мета, підстава, період і обсяг, а також одержувачі персональних даних, що обробляються Адміністратором, випливають з дій, які відповідний Замовник або Клієнт здійснює в Інтернет-магазині. Наприклад, якщо Клієнт вирішить здійснити покупку в Інтернет-магазині і вибере замість кур'єрської доставки особистий вивіз придбаного Продукту, його персональні дані будуть оброблятися з метою виконання укладеного Договору купівлі-продажу, але більше не будуть доступні перевізнику, який здійснює доставку від імені Адміністратора.
3.2 Адміністратор може обробляти персональні дані в Інтернет-магазині для наступних цілей, на наступних підставах, протягом наступних періодів і в наступному обсязі:

Мета обробки даних Правова підстава обробки та термін зберігання даних Обсяг обробки даних
Виконання договору купівлі-продажу або договору про надання електронних послуг або вчинення дій на вимогу суб'єкта даних до укладення вищезазначених договорів Стаття 6 ч. 1 п. b) Регламенту RODO (виконання договору)
Дані зберігаються протягом періоду, необхідного для виконання, розірвання або іншого закінчення терміну дії укладеного договору.
Максимальний обсяг: ім'я та прізвище; адреса електронної пошти; контактний номер телефону; адреса доставки (вулиця, номер будинку, номер приміщення, поштовий індекс, місто, країна), адреса проживання/діяльності/місцезнаходження (якщо відрізняється від адреси доставки).
У випадку Одержувачів послуг або Клієнтів, які не є споживачами, Адміністратор може додатково обробляти назву компанії та податковий ідентифікаційний номер (NIP) Одержувача послуг або Клієнта.
Зазначений обсяг є максимальним - у випадку, наприклад, особистого отримання, не потрібно вказувати адресу доставки.
Прямий маркетинг Стаття 6(1)(f) Регламенту RODO (законний інтерес контролера)
Дані зберігаються протягом періоду існування законного інтересу, який переслідує Контролер, але не довше терміну позовної давності по відношенню до суб'єкта даних щодо господарської діяльності, яку здійснює Контролер. Строк позовної давності визначається положеннями законодавства, зокрема Цивільного кодексу (основний строк позовної давності для вимог, пов'язаних з підприємницькою діяльністю, становить три роки, а для договору купівлі-продажу - два роки).
Контролер не може обробляти дані для цілей прямого маркетингу в разі ефективного заперечення проти цього з боку суб'єкта даних.
Адреса електронної пошти, контактний номер телефону
Маркетинг Стаття 6(1)(a) Регламенту RODO (згода)
Дані зберігаються до тих пір, поки суб'єкт даних не відкличе свою згоду на подальшу обробку з цією метою.

Ім'я, адреса електронної пошти
Висловлення думки Клієнта щодо укладеного Договору купівлі-продажу Стаття 6 ч. 1 п. "а" Регламенту RODO
Дані зберігаються до тих пір, поки суб'єкт даних не відкличе свою згоду на подальшу обробку своїх даних з цією метою.
Адреса електронної пошти
Бухгалтерія Стаття 6(1)(c) Регламенту RODO у поєднанні зі статтею 74(2) Закону про бухгалтерський облік, тобто від 30 січня 2018 року. (Законодавчий вісник за 2018 рік, поз. 395)
Дані повинні зберігатися протягом періоду, передбаченого законом, який вимагає від Адміністратора вести бухгалтерський облік (5 років, рахуючи з початку року, наступного за фінансовим роком, до якого відносяться дані).
Ім'я та прізвище; адреса місця проживання/місцезнаходження/місцезнаходження (якщо відрізняється від адреси доставки), назва компанії та податковий ідентифікаційний номер (NIP) Замовника або Клієнта
Визначення, пред'явлення або захист претензій, які може пред'явити Адміністратор або які можуть бути пред'явлені проти Адміністратора Стаття 6(1)(f) Регламенту RODO
Дані зберігаються протягом періоду існування законного інтересу, який переслідує Адміністратор, але не довше терміну позовної давності проти суб'єкта даних у зв'язку з господарською діяльністю Адміністратора. Термін позовної давності визначається положеннями законодавства, зокрема Цивільного кодексу (основний термін позовної давності для вимог, пов'язаних з веденням господарської діяльності, становить три роки, а для договору купівлі-продажу - два роки).
Ім'я та прізвище Замовника; контактний номер телефону; адреса електронної пошти; адреса доставки (вулиця, номер будинку, номер квартири, поштовий індекс, місто, країна), адреса проживання/місцезнаходження (якщо вона відрізняється від адреси доставки).
У випадку Одержувачів послуг або Клієнтів, які не є споживачами, Адміністратор може додатково обробляти назву компанії та податковий ідентифікаційний номер (NIP) Одержувача послуг або Клієнта.


4. ОДЕРЖУВАЧІ ДАНИХ В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ


4.1 Для належного функціонування Інтернет-магазину, в тому числі для виконання укладених Договорів купівлі-продажу, Адміністратору необхідно користуватися послугами зовнішніх суб'єктів (наприклад, постачальника програмного забезпечення, кур'єра або платіжної системи). Адміністратор користується послугами тільки тих обробників, які надають достатні гарантії для здійснення відповідних технічних і організаційних заходів, щоб обробка відповідала вимогам Регламенту RODO і захищала права суб'єктів даних.
4.2 Передача даних Контролером відбувається не в кожному випадку і не всім одержувачам або категоріям одержувачів, зазначеним в Політиці конфіденційності - Контролер передає дані тільки тоді, коли це необхідно для виконання заданої мети обробки персональних даних і тільки в тому обсязі, який необхідний для її виконання. Наприклад, якщо Замовник користується послугами персонального збору, його дані не будуть передані перевізнику, який співпрацює з Адміністратором.
4.3 Персональні дані Одержувачів послуг та Клієнтів Інтернет-магазину можуть передаватися наступним одержувачам або категоріям одержувачів:
4.3.1. перевізникам / експедиторам / кур'єрським брокерам - у випадку з Покупцем, який використовує спосіб доставки Товару інтернет-магазину поштою або кур'єрською службою, Адміністратор надає зібрані персональні дані Покупця обраному перевізнику, експедитору або брокеру, що здійснює відправлення від імені Адміністратора, в обсязі, необхідному для завершення доставки Товару Покупцеві.
4.3.2. суб'єктам, які обробляють електронні платежі або платежі за допомогою кредитних карток - у випадку, якщо Клієнт використовує в Інтернет-магазині електронний спосіб оплати або оплату за допомогою кредитних карток, Адміністратор надає зібрані персональні дані Клієнта обраному суб'єкту, який за дорученням Адміністратора обробляє вищезазначені платежі в Інтернет-магазині, в обсязі, необхідному для обробки платежу, здійсненого Клієнтом.
4.3.3. кредиторам/лізингодавцям - у випадку Клієнта, який використовує в Інтернет-магазині спосіб оплати в розстрочку або спосіб оплати лізингу, Адміністратор надає зібрані персональні дані Клієнта обраному кредитору або лізингодавцю, який за дорученням Адміністратора обробляє вищезгадані платежі в Інтернет-магазині, в обсязі, необхідному для обробки платежу, здійсненого Клієнтом.
4.3.4. постачальнику системи опитування громадської думки - у випадку Клієнта, який погодився висловити свою думку щодо укладеного Договору купівлі-продажу, Адміністратор надає зібрані персональні дані Клієнта обраному суб'єкту, що забезпечує систему опитування громадської думки щодо укладених в Інтернет-магазині Договорів купівлі-продажу, в обсязі, необхідному для того, щоб Клієнт міг висловити свою думку за допомогою системи опитування громадської думки.
4.3.5. постачальники послуг, які надають Адміністратору технічні, інформаційні та організаційні рішення, що дозволяють Адміністратору здійснювати свою господарську діяльність, включаючи Інтернет-магазин та електронні послуги, що надаються за його допомогою (зокрема, постачальники комп'ютерного програмного забезпечення для роботи Інтернет-магазину, постачальники послуг електронної пошти та хостингу, а також постачальники програмного забезпечення для управління бізнесом і технічної допомоги Адміністратору) - Адміністратор надає зібрані персональні дані Користувача обраному постачальнику, який діє за його дорученням, тільки у випадку та в обсязі, необхідному для досягнення зазначеної мети обробки даних, з дотриманням вимог цієї Політики конфіденційності.
4.3.6. постачальники бухгалтерських, юридичних та консультаційних послуг, які надають бухгалтерську, юридичну або консультаційну підтримку Адміністратору (зокрема, бухгалтерія, юридична фірма або агентство зі стягнення заборгованості) - Адміністратор надає персональні дані Клієнта обраному постачальнику, що діє за дорученням Адміністратора, тільки у випадку та в обсязі, необхідному для досягнення зазначеної мети обробки даних відповідно до цієї Політики конфіденційності.
4..3.7. постачальники соціальних плагінів, скриптів та інших подібних інструментів, розміщених на сайті Інтернет-магазину, які дозволяють браузеру особи, яка відвідує сайт Інтернет-магазину, завантажувати контент від постачальників зазначених плагінів (наприклад, вхід з використанням даних для входу в соціальну мережу) і передавати цим постачальникам для цієї мети, в тому числі, персональні дані відвідувача:

4.3.7.1 Facebook Ireland Ltd. - Адміністратор використовує на сайті Інтернет-магазину соціальні плагіни Facebook (наприклад, кнопку "Мені подобається", "Поділитися" або вхід з використанням даних для входу в Facebook) і, таким чином, збирає і передає персональні дані Покупця, що використовує сайт Інтернет-магазину, компанії Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) в обсязі та відповідно до політики конфіденційності, доступної тут: https://www.facebook.com/about/privacy/ (ці дані включають інформацію про ваші дії на сайті Інтернет-магазину - в тому числі інформацію про ваш пристрій, відвідані сайти, покупки, показану рекламу і те, як ви користуєтеся послугами - незалежно від того, чи є у вас обліковий запис Facebook і чи ввійшли ви в систему Facebook).


5. ПРОФІЛЮВАННЯ В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ


5.1 Регламент RODO вимагає, щоб Контролер надавав інформацію про автоматизоване прийняття рішень, включаючи профілювання, як зазначено в статті 22(1) і (4) Регламенту RODO, і - принаймні в цих випадках - відповідну інформацію про умови прийняття таких рішень, а також про значення і передбачувані наслідки такої обробки для суб'єкта даних. З огляду на це, Адміністратор надає інформацію про можливе профілювання в цьому розділі політики конфіденційності.
5.2 Адміністратор може використовувати профайлінг в Інтернет-магазині в цілях прямого маркетингу, але рішення, прийняті на його основі Адміністратором, не стосуються укладення або відмови від укладення Договору купівлі-продажу або можливості використання Електронних послуг в Інтернет-магазині. Результатом використання профілювання в Інтернет-магазині може бути, наприклад, надання особі знижки, відправлення коду на знижку, нагадування про незавершені покупки, відправлення пропозиції Продукту, який може відповідати інтересам або уподобанням особи або пропонувати кращі умови в порівнянні зі стандартною пропозицією Інтернет-магазину. Незважаючи на профілювання, особа самостійно вирішує, чи бажає вона скористатися знижкою або кращими умовами, отриманими таким чином, і здійснити покупку в Інтернет-магазині.
5.3 Профілювання в Інтернет-магазині полягає в автоматичному аналізі або прогнозуванні поведінки особи на сайті Інтернет-магазину, наприклад, при додаванні певного Продукту в кошик, перегляді сторінки певного Продукту в Інтернет-магазині або при аналізі попередньої історії покупок в Інтернет-магазині. Умовою такого профілювання є те, що Адміністратор володіє персональними даними відповідної особи, щоб мати можливість згодом надіслати їй, наприклад, код на знижку.
5.4 Суб'єкт даних має право не бути об'єктом рішення, яке ґрунтується виключно на автоматизованій обробці, включаючи профілювання, і яке створює правові наслідки щодо суб'єкта даних або подібним чином суттєво впливає на суб'єкта даних.


6. ПРАВА СУБ'ЄКТА ДАНИХ


6.1 Право на доступ, виправлення, обмеження, видалення або перенесення - Суб'єкт даних має право вимагати від Контролера доступу до своїх персональних даних, виправлення, видалення ("право на забуття") або обмеження обробки, а також має право заперечувати проти обробки та право на перенесення даних. Детальні умови здійснення вищезазначених прав вказані в статтях 15-21 Регламенту RODO.
6.2 Право на відкликання згоди в будь-який час - особа, дані якої обробляються Контролером на підставі висловленої згоди (відповідно до статті 6(1)(а) або статті 9(2)(а) Регламенту RODO), має право в будь-який час відкликати згоду, не впливаючи на законність обробки, здійсненої на підставі згоди до її відкликання.
6.3 Право подати скаргу до наглядового органу - особа, дані якої обробляє Контролер, має право подати скаргу до наглядового органу в порядку та спосіб, визначені положеннями Регламенту RODO та польським законодавством, зокрема Законом про захист персональних даних. Наглядовим органом у Польщі є Голова Управління з питань захисту персональних даних.
6.4 Право на заперечення - суб'єкт даних має право в будь-який час - з причин, пов'язаних з його/її конкретною ситуацією - заперечити проти обробки персональних даних, що стосуються його/її, на підставі статті 6(1)(e) (суспільний інтерес або завдання) або (f) (законний інтерес контролера), включаючи профілювання на основі цих положень. У такому випадку контролеру більше не дозволяється обробляти ці персональні дані, якщо тільки контролер не доведе наявність вагомих законних підстав для обробки, які переважають інтереси, права і свободи суб'єкта даних, або підстав для пред'явлення, здійснення або захисту позовів.
6.5 Право на заперечення проти прямого маркетингу - якщо персональні дані обробляються для цілей прямого маркетингу, суб'єкт даних має право в будь-який час заперечити проти обробки персональних даних, що стосуються його або її, для такого маркетингу, включаючи профілювання, в тій мірі, в якій обробка пов'язана з таким прямим маркетингом.
6.6 З метою реалізації прав, зазначених у цьому розділі політики конфіденційності, з Адміністратором можна зв'язатися, направивши відповідне повідомлення в письмовій формі або за допомогою електронної пошти на адресу Адміністратора, вказану на початку політики конфіденційності, або за допомогою контактної форми, розміщеної на сайті Інтернет-магазину.


7. ФАЙЛИ COOKIE В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ ТА АНАЛІТИКА


7.1 Файли cookie - це невеликий фрагмент інформації у вигляді текстових файлів, відправлений сервером і зберігається на сайті Інтернет-магазину (наприклад, на жорсткому диску комп'ютера, ноутбука або карті пам'яті смартфона - в залежності від пристрою, використовуваного відвідувачем нашого Інтернет-магазину). Детальну інформацію про файли cookie, а також історію їх створення можна знайти, зокрема, тут: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
7.2 Файли cookie, які можуть надсилатися сайтом Інтернет-магазину, можна розділити на різні типи відповідно до наступних критеріїв:

Мета обробки даних Правова основа обробки та тривалість зберігання даних Обсяг оброблюваних даних
1) власні Адміністратора (створені сайтом Інтернет-магазину) і
2) що належать третім особам/суб'єктам (крім Адміністратора)
1) сесійні (зберігаються до моменту виходу з Інтернет-магазину або вимкнення Інтернет-браузера) та
2) постійні (зберігаються протягом певного періоду часу, визначеного параметрами кожного файлу або до моменту ручного видалення)
1) необхідні (забезпечують належне функціонування сайту Інтернет-магазину),
2) функціональні/преференційні (забезпечують адаптацію сайту Інтернет-магазину до уподобань відвідувача сайту),
3) аналітично-результативні (збір інформації про спосіб використання сайту Інтернет-магазину),
4) маркетингові, рекламні та соціальні (збір інформації про особу, яка відвідує сайт Інтернет-магазину, з метою показу їй персоналізованої реклами та здійснення інших маркетингових заходів, в тому числі на сайтах, відокремлених від сайту Інтернет-магазину, таких як соціальні мережі).

7.3 Адміністратор може обробляти дані, що містяться в файлах cookie, під час використання відвідувачами сайту Інтернет-магазину в наступних конкретних цілях:

Цілі використання файлів cookie в Інтернет-магазині Адміністратора ідентифікація Відвідувачів як таких, що увійшли в Інтернет-магазин, і демонстрація того, що вони увійшли в систему (основні файли cookie)
запам'ятовування Продуктів, доданих у кошик для покупок з метою оформлення Замовлення (необхідні файли cookie)
запам'ятовування даних із заповнених Форм замовлення, опитувань або даних для входу в Інтернет-магазин (основні та/або функціональні/предпочтительні файли cookie)
пристосування змісту веб-сайту Інтернет-магазину до індивідуальних уподобань Клієнта (наприклад, щодо кольорів, розміру шрифту, розташування сторінок) та оптимізація використання сторінок Інтернет-магазину (функціональні файли cookie/фаворити)
ведення анонімної статистики, що показує, як використовуються сторінки Інтернет-магазину (статистичні файли cookie)
ремаркетинг, тобто дослідження поведінкових характеристик відвідувачів Інтернет-магазину шляхом анонімного аналізу їхніх дій (наприклад, повторних відвідувань певних сторінок, ключових слів тощо) з метою створення їхнього профілю та надання їм реклами, що відповідає їхнім передбачуваним інтересам, а також при відвідуванні ними інших веб-сайтів у рекламній мережі Google Ireland Ltd. та Facebook Ireland Ltd. (маркетингові, рекламні та соціальні мережеві файли cookie)

7.4 У найпопулярніших веб-браузерах можна перевірити, які файли cookie (включаючи тривалість файлів cookie та їх постачальника) надсилаються в будь-який момент часу веб-сайтом Інтернет-магазину наступним чином:
У браузері Chrome
(1) в адресному рядку натисніть на значок замка зліва, (2) перейдіть на вкладку "Файли cookie".У браузері Firefox
(1) в адресному рядку натисніть на іконку щита зліва,
(2) перейдіть на вкладку "Дозволено" або "Заблоковано",
(3) натисніть на поле "Файли cookie для відстеження між сайтами", "Елементи відстеження в соціальних мережах" або "Вміст з елементами відстеження"
В Internet Explorer
(1) натисніть на меню "Сервіс",
(2) перейдіть на вкладку "Параметри Інтернету",
(3) перейдіть на вкладку "Загальні",
(4) перейдіть на вкладку "Налаштування", (5) натисніть на поле "Відображати файли"
У браузері Opera
(1) в адресному рядку натисніть на іконку із зображенням замка зліва,
(2) перейдіть на вкладку "Файли cookie".

У браузері Safari
(1) натисніть на меню "Налаштування",
(2) перейдіть на вкладку "Конфіденційність",
(3) натисніть на поле "Керування даними сайту"
Незалежно від браузера, використовуючи інструменти, доступні, наприклад, за адресами https://www.cookiemetrix.com/ або: https://www.cookie-checker.com/


7.5 За замовчуванням більшість веб-браузерів, доступних на ринку, дозволяють зберігати файли cookie. Ви можете визначити умови використання файлів cookie за допомогою налаштувань вашого власного браузера. Це означає, що ви можете, наприклад, частково обмежити (наприклад, тимчасово) або повністю відключити можливість зберігання файлів cookie - в останньому випадку, однак, це може вплинути на деякі функціональні можливості Інтернет-магазину (наприклад, може бути неможливо простежити шлях Замовлення через Форму замовлення через те, що Продукти не запам'ятовуються в кошику для покупок під час послідовних кроків оформлення Замовлення).
7.6 Налаштування вашого браузера щодо файлів cookie є важливими з точки зору вашої згоди на використання файлів cookie нашим Інтернет-магазином - відповідно до законодавства, така згода також може бути виражена через налаштування вашого браузера. Детальна інформація про те, як змінити налаштування файлів cookie і як їх самостійно видалити в найпопулярніших веб-браузерах, доступна в розділі довідки вашого веб-браузера і на наступних сторінках (просто натисніть на відповідне посилання):
Chrome
Firefox
Internet Explorer
браузер Opera
Safari
Браузер Microsoft Edge

7.7. Веб-сайт використовує додаток TrafficWatchDog, який пропонує компанія Spark DigitUP sp. z o.o., зареєстрована за адресою: Plac Wolnica 13/10, 31-060 Kraków. Додаток відстежує відвідування та збирає інформацію про використання веб-сайту, який контролюється. Така інформація, як IP-адреса, ідентифікатор кінцевого пристрою, тип кінцевого пристрою, параметри кінцевого пристрою, параметри операційної системи, параметри браузера, взаємодія користувача з веб-сайтом, що контролюється, і дані про активність, час перебування на веб-сайті, параметри заголовка HTTP, параметри маркетингової кампанії зберігаються в файлах cookie та параметрах, зібраних за допомогою кодів JavaScript і пікселів. Вищезазначені дані збираються з метою виявлення шахрайства в рекламі (GDPR, стаття 6(1)(f)) і будуть видалені найпізніше через 3 місяці. Додаток TrafficWatchdog може використовувати сторонні файли cookie, наприклад, Google. Для отримання додаткової інформації про умови використання та захист даних, будь ласка, відвідайте наступні веб-сайти https://trafficwatchdog.pl/pl/docs/privacy-policy та https://trafficwatchdog.pl/pl/docs/cookie-policy.

Веб-сайт використовує Google reCAPTCHA v.3, запропонований Google Ireland Limited ("Google"), компанією, яка зареєстрована і діє відповідно до законодавства Ірландії (реєстраційний номер: 368047), з юридичною адресою: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland - для моніторингу взаємодії користувачів на веб-сайті. Для отримання додаткової інформації про умови використання та захист даних, будь ласка, відвідайте наступний веб-сайт https://policies.google.com/terms?hl=pl та https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

7.8 Адміністратор може використовувати в Інтернет-магазині сервіси Google Analytics, Universal Analytics, що надаються компанією Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland). Ці сервіси допомагають Адміністратору вести статистику і аналізувати трафік в Інтернет-магазині. Зібрані дані обробляються вищезазначеними службами для створення статистики, яка допомагає адмініструвати Інтернет-магазин і аналізувати трафік в Інтернет-магазині. Ці дані носять зведений характер. При використанні вищевказаних сервісів в Інтернет-магазині Адміністратор збирає такі дані, як джерело і спосіб отримання відвідувачів Інтернет-магазину і характер їх поведінки на сайті Інтернет-магазину, інформація про пристрої і браузери, з яких вони відвідують сайт, IP і домен, географічні дані і демографічні дані (вік, стать) і інтереси.
7.9 Особа може легко заблокувати надання Google Analytics інформації про свою активність на сайті Інтернет-магазину - для цього можна, наприклад, встановити надбудову для браузера, що надається компанією Google Ireland Ltd., доступну за посиланням https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 


8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


8.1 Інтернет-магазин може містити посилання на інші веб-сайти. Адміністратор рекомендує після відвідування інших веб-сайтів ознайомитися з політикою конфіденційності, встановленою на них. Ця політика конфіденційності застосовується тільки до інтернет-магазину Адміністратора.

Комплексна допомога експертів

Ефективне виконання замовлень

Конкурентні ціни, акції та знижки

IVEL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp. k.
Ks. Brzóski 5, 42-202 Częstochowa Польща
NIP
PL9492194545
REGON
243281960
KRS
0000465064
BDO
000003765