Ми радимо Пн - Пт з 800 до 1600

Контакт

menu

Скарги

СКАРГИ СПОЖИВАЧІВ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ
ПІДСТАВИ ДЛЯ СКАРГ за гарантією
ДАТА УКЛАДЕННЯ
ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
застосовується до договорів купівлі-продажу, укладених на сайті
з 25 грудня 2014 року
ПРАВОВА ОСНОВА Цивільний кодекс від 23 квітня 1964 р. (Законодавчий вісник № 16, поз. 93 з наступними змінами) та інші загальноприйняті положення законодавства
ОСНОВНІ УМОВИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРОДАВЦЯ Продавець несе відповідальність перед Покупцем, якщо проданий Продукт має фізичний або юридичний дефект (гарантія).
фізичний дефект
Продавець несе відповідальність за гарантією за фізичні дефекти, які існували в момент передачі небезпеки Покупцеві або виникли з причини, властивої проданому Продукту в той же момент.
Фізичний дефект полягає у невідповідності проданого Продукту умовам Договору купівлі-продажу. Зокрема, проданий Товар не відповідає Договору купівлі-продажу, якщо
1) не має властивостей, які повинен мати Товар даного виду відповідно до призначення, зазначеного в Договорі купівлі-продажу або випливають з обставин чи мети;
2) не має властивостей, про наявність яких Продавець запевнив Клієнта, в тому числі шляхом надання зразка або проби;
3) не придатний для мети, про яку Клієнт поінформував Продавця під час укладення Договору купівлі-продажу, і Продавець не зробив жодних застережень щодо такої мети;
4) переданий Клієнту не в повній комплектації.
Якщо Покупець є споживачем, публічні запевнення виробника або його представника, особи, яка вводить Товар в обіг в рамках своєї господарської діяльності, а також особи, яка представляється виробником, розміщуючи на проданому Товарі своє найменування, торгову марку або інший розпізнавальний знак, прирівнюються до запевнень Продавця.
Проданий Товар має фізичний дефект також у випадку його неправильного монтажу та введення в експлуатацію, якщо ці дії були виконані Продавцем або третьою особою, за яку несе відповідальність Продавець, або Клієнтом, який дотримувався інструкцій, отриманих від Продавця.
юридичний дефект
Продавець несе відповідальність перед Покупцем, якщо проданий Продукт є власністю третьої особи або якщо він обтяжений правом третьої особи, а також якщо обмеження у використанні або розпорядженні Продуктом випливає з рішення або постанови компетентного органу; у разі продажу права Продавець несе відповідальність також за існування права
звільнення Продавця від відповідальності
Продавець звільняється від відповідальності за гарантією, якщо Клієнт знав про дефект під час укладення Договору купівлі-продажу.
Якщо предметом Договору купівлі-продажу є Товар, який має лише позначення його типу, або Товар, який буде виготовлений у майбутньому, Продавець звільняється від гарантійної відповідальності, якщо Клієнт знав про дефект під час видачі товару. Це положення не застосовується, коли Клієнт є споживачем.
Продавець не несе відповідальності перед Клієнтом, який є споживачем, за те, що проданий Товар не має властивостей, що випливають з публічних запевнень, згаданих вище, якщо Продавець не знав цих запевнень і, судячи з розумних міркувань, не міг їх знати, або якщо вони не могли вплинути на рішення Клієнта про укладення Договору купівлі-продажу, або якщо їх зміст був виправлений до укладення Договору купівлі-продажу.
ОСНОВНІ ПРАВА СПОЖИВАЧА Ці права, як правило, є рівнозначними, що означає, що Покупець може скористатися як першою, так і другою групою прав одночасно:
1) Група: Зниження ціни / повернення коштів
Якщо проданий Товар має дефект, Покупець має право вимагати зниження ціни або відмовитися від Договору купівлі-продажу, якщо Продавець негайно і без надмірних незручностей для Покупця не замінить дефектний Товар на бездефектний або не усуне дефект. Це обмеження не застосовується, якщо Товар вже був замінений або відремонтований Продавцем або Продавець не виконав обов'язок замінити Товар на бездефектний або усунути дефект. Знижена ціна буде в такій пропорції до ціни за Договором купівлі-продажу, в якій вартість Товару з дефектом залишається до вартості Товару без дефекту. Покупець не може відмовитися від Договору купівлі-продажу, якщо дефект є несуттєвим.
Якщо Покупець є споживачем, він може замість запропонованого Продавцем усунення дефекту відповідно до вищезазначених положень вимагати заміни Товару на бездефектний або замість заміни Товару вимагати усунення дефекту, за винятком випадків, коли приведення Товару у відповідність з Договором купівлі-продажу обраним Покупцем способом є неможливим або потребуватиме надмірних витрат порівняно зі способом, запропонованим Продавцем. При оцінці надмірності витрат береться до уваги вартість бездефектного Товару, вид і важливість виявленого дефекту, а також незручності, на які Покупець буде наражатися при іншому способі задоволення.
Якщо тільки деякі з проданих Товарів є дефектними і їх можна відокремити від бездефектних Товарів без шкоди для обох сторін, право Покупця на відмову від договору обмежується дефектними Товарами.
2) Група: ремонт/заміна
Якщо проданий Товар має дефект, Покупець має право вимагати заміни Товару на бездефектний або усунення дефекту. Продавець зобов'язаний замінити дефектний Товар на бездефектний або усунути дефект в розумний термін без надмірних незручностей для Покупця. Продавець може відмовитися задовольнити вимогу Покупця, якщо приведення дефектного Товару у відповідність з Договором купівлі-продажу обраним Покупцем способом є неможливим або, порівняно з іншим можливим способом приведення Товару у відповідність з Договором купівлі-продажу, вимагатиме надмірних витрат.
ВАЖЛИВІ СТРОКИ ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ 1 рік презумпції існування дефекту в момент видачі Продукту
. Продавець несе відповідальність за гарантією за фізичні дефекти, які існували в момент передачі небезпеки Покупцеві або виникли внаслідок причини, властивої проданому Продукту в той самий момент. Якщо Клієнт є споживачем і фізичний дефект був виявлений до закінчення одного року з дня видачі проданого Товару, вважається, що дефект або його причина існували в момент, коли небезпека перейшла до Клієнта.
2 роки відповідальності Продавця
Продавець несе відповідальність за гарантією, якщо фізичний дефект був виявлений до закінчення двох років, а у випадку дефектів нерухомого майна - до закінчення п'яти років з дня видачі Товару Клієнту. Для здійснення прав за гарантією на юридичні недоліки проданого Товару застосовуються положення, що стосуються фізичних недоліків, за винятком того, що термін для здійснення прав за гарантією починає відраховуватися від дня, коли Покупець дізнався про існування дефекту, а якщо Покупець дізнався про існування дефекту тільки в результаті дії третьої особи - від дня, коли рішення, винесене в суперечці з третьою особою, стало остаточним.
МІСЦЕ І СПОСІБ ПОДАННЯ РЕКЛАМАЦІЇ Рекламація може бути подана Покупцем:
- в письмовій формі за адресою: Ks. Brzóski 5 ul. 42-202 Częstochowa;
- в електронній формі за допомогою електронної пошти на адресу: ivel@ivel.pl;
ОПИС РЕКЛАМАЦІЇ Рекомендується, щоб Клієнт в описі рекламації надав наступну інформацію - це полегшить і прискорить розгляд рекламації Продавцем:
(1) інформацію та обставини, що стосуються предмета рекламації, зокрема вид і дату виникнення невідповідності/дефекту;
(2) вимогу про спосіб приведення Товару у відповідність до Договору купівлі-продажу або заяву про зниження ціни чи відмову від Договору купівлі-продажу; та
(3) контактні дані заявника рекламації.
Вищевказані вимоги носять рекомендаційний характер і не впливають на ефективність рекламацій, поданих з пропуском рекомендованого опису рекламації.
ДОСТАВКА ЗАЯВЛЕНОГО ТОВАРУ Покупець, який використовує гарантійні права, зобов'язаний доставити дефектний товар за рахунок Продавця за адресою: Ks. Brzóski 5, 42-202 Częstochowa. Якщо доставка Товару Покупцем буде занадто складною через тип Товару або спосіб його встановлення, Покупець зобов'язаний надати Товар Продавцю за місцем знаходження Товару.
ВІДПОВІДЬ ПРОДАВЦЯ Продавець зобов'язаний відповісти на претензію Покупця негайно, не пізніше, ніж протягом 14 календарних днів з дня її подання. Відсутність відповіді Продавця протягом вищезазначеного терміну означає, у випадку вимоги ремонту, заміни або зниження ціни, що Продавець визнав претензію обґрунтованою.
ПОЗАСУДОВІ ПРОЦЕДУРИ РОЗГЛЯДУ СКАРГ І ПРЕТЕНЗІЙ ТА ПРАВИЛА ДОСТУПУ ДО ЦИХ ПРОЦЕДУР. Детальна інформація про можливість використання Клієнтом, який є споживачем, позасудових способів розгляду скарг і пред'явлення претензій, а також правила доступу до цих процедур доступні на веб-сайті Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів за адресою https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
Також існує контактний пункт при Голові Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів (телефон: 22 55 60 333, електронна пошта: kontakt.adr@uokik.gov.pl або письмова адреса: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), завданням якого є, серед іншого, надання допомоги споживачам у питаннях, що стосуються позасудового врегулювання споживчих спорів.
Споживач має наступні приклади позасудових способів розгляду скарг та претензій: (1) звернення з проханням про вирішення спору до постійно діючого мирового суду у справах споживачів (більш детальну інформацію можна знайти на сайті: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) звернення з проханням про позасудове вирішення спору до воєводського інспектора Комерційної інспекції (більш детальну інформацію можна знайти на сайті інспектора, до юрисдикції якого належить місце здійснення діяльності Продавця); (3) допомога районного (міського) омбудсмена з питань захисту прав споживачів або громадської організації, до статутних завдань якої входить захист прав споживачів (наприклад, Федерація споживачів, Асоціація польських споживачів). Консультації надаються, зокрема, електронною поштою на адресу porady@dlakonsumentow.pl та за номером гарячої лінії для споживачів 801 440 220 (гаряча лінія працює в робочі дні з 8:00 до 18:00, плата за дзвінок стягується згідно з тарифами оператора).
За адресою http://ec.europa.eu/consumers/odr доступна платформа для онлайн-вирішення спорів між споживачами та торговцями на рівні ЄС (платформа ОВС). Платформа ОВС - це інтерактивний багатомовний веб-сайт з єдиним вікном для споживачів і торговців, які прагнуть до позасудового врегулювання спору щодо договірних зобов'язань, що випливають з договору купівлі-продажу або договору про надання послуг в Інтернеті (для отримання додаткової інформації див. веб-сайт самої платформи або адресу веб-сайту Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

Комплексна допомога експертів

Ефективне виконання замовлень

Конкурентні ціни, акції та знижки

IVEL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp. k.
Ks. Brzóski 5, 42-202 Częstochowa Польща
NIP
PL9492194545
REGON
243281960
KRS
0000465064
BDO
000003765